Негізгі бет / Байланыс Байланыс

Заңды мекен-жайы және банктегі реквизиттері


 Заңды тұлғалардың бірлестігі


«Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық

Университетінің түлектер қауымдастығы»

 

 050040 Қазақстан Республикасы,  Алматы қ.,


Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғ. 71, 301 кеңсе


Есеп шоты (теңге)  KZ818560000000481401


БИН 081040002351, МФО KCJBKZKX  КБЕ 18


«БанкЦентрКредит» АҚ Алматы қалалық филиалында  ХҚҰ банкі


Есеп шоты (доллар)  KZ928560000000520488

e-mail: kulgazrianuranovna@gmail.com